اعضای هیئت هیات تنیس استان آذربایجان غربی http://urmiatennis.com/index.php?option=com_content&view=category&id=36&layout=blog&Itemid=60 Wed, 16 Jan 2019 06:14:05 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management fa-ir مدیریت اجرائی هیات تنیس استان : http://urmiatennis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46:azaye-heyaat&catid=36:modiriyat-heyaat&Itemid=60 http://urmiatennis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46:azaye-heyaat&catid=36:modiriyat-heyaat&Itemid=60  

رئیس هیأت

نام: بهمن          نام خانوادگی: شکاری

تلفن: -          ایمیل: shekaribahman@gmail.com

 

 

 

 

 

مشاور امور بانوان

نام: شهین           نام خانوادگی: خدیو

تلفن: -           ایمیل: shahinkhadivi@gmail.com

 

 

 

 

 

مشاور امور آقایان

نام: اصغر          نام خانوادگی: هاشمی قرباغ

تلفن: 09144403228           ایمیل: hashemigharehbagh@gmail.com

 

 

 

 

 

نائب رئیس هیأت

نام: خنو          نام خانوادگی: یادگاری

تلفن: 09143471090          ایمیل: hkeinno1337@yahoo.com

 

 

 

 

 

دبیر هیأت

نام: حسین فیاض نام خانوادگی: زرطلب

تلفن: 09143435927 ایمیل:

 

 

 

 

 

معاون مالی و خزانهدار هیأت

نام: رضا          نام خانوادگی: شفیعی ایران نژاد

تلفن: 09141410948          ایمیل: reza.shafiei@yahoo.com

 

 

 

 

 

رئیس کمیته مربیان و آموزش

نام: فرهاد          نام خانوادگی: صانع

تلفن: 09144403932          ایمیل:

 

 

 

 

 

مسئول روابط عمومی هیأت

نام: بهار         نام خانوادگی: وکیلی

تلفن: 04432246778         ایمیل:baharv53@yahoo.com

 

 

 

 

 

مسئول سایت هیأت

نام: سارکیس         نام خانوادگی: نجاریان

تلفن: 09141471556          ایمیل: sarkis.najarian69@gmail.com

 

 

 

 

 

]]>
mr.s4rk1s@yahoo.com (Administrator) مديريت هيأت استان Thu, 07 Feb 2013 11:18:01 +0000
پیامک صوتی