مديريت هيأتهاي شهرستان ها هیات تنیس استان آذربایجان غربی http://urmiatennis.com/index.php?option=com_content&view=category&id=41&layout=blog&Itemid=68 Wed, 16 Jan 2019 06:25:00 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management fa-ir اعضاء هيأت http://urmiatennis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55:heyaat&catid=41:modiriyate-shahrestan&Itemid=68 http://urmiatennis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55:heyaat&catid=41:modiriyate-shahrestan&Itemid=68 اعضاء هیأت ارومیه


رئیس هیأت

نام: حسین فیاض           نام خانوادگی: زرطلب

تلفن: 09143435927           ایمیل:

 

 

 

 

 

نائب رئیس بانوان هیأت

نام: بهار         نام خانوادگی: وکیلی

تلفن: 04432246778         ایمیل:baharv53@yahoo.com

 

 

 

 

 

دبیر هیأت ارومیه

نام: کریم           نام خانوادگی: اصغری

تلفن: 09143433550           ایمیل:karimasghari@gmail.com

 

 

 

 


 

اعضاء هیأت میاندوآب

 

رئیس هیأت

نام: مراد          نام خانوادگی: محمدی

تلفن: 09144821174          ایمیل:

 

 

 

 

نائب رئیس آقایان

نام: رضا          نام خانوادگی: ملکی

تلفن: 09141840336          ایمیل:

 

 

 

 

 

نائب رئیس بانوان هیأت

نام: نسرین          نام خانوادگی: صمدی جارچلو

تلفن: 09144828841          ایمیل:

 

 

 

 


دبیر هیأت

نام: حسین          نام خانوادگی: شکری

تلفن: 09392263563          ایمیل: shokri48@yahoo.com

 

 

 


 

اعضاء هیأت پیرانشهر

 

رئیس هیأت

نام: خالد          نام خانوادگی: دودمان

تلفن: 09141685992          ایمیل:

 

 

 

 

 

دبیر هیأت

نام: مهرفام          نام خانوادگی: هوشیار

تلفن: 09149425917          ایمیل:

 

 

 

 

 

نائب رئیس بانوان هیأت

نام: فاطمه          نام خانوادگی: احیایی

تلفن: 09353323526          ایمیل:


 

 


 

اعضاء هیأت مهاباد

 

رئیس هیأت

نام: میلاد          نام خانوادگی: معروفی

تلفن: 09142750071          ایمیل: milad.marofi.93@gmail.com

 

 

 

 

 

نائب رئیس

نام: شلیر          نام خانوادگی: نورانی

تلفن: ایمیل: nooranisheller@gmail.com

 

 

 

 

 

دبیر هیأت

نام: پیمان          نام خانوادگی: شافعی

تلفن: 09144429675          ایمیل: peymanshafaeai@gmail.com

 

 

 

 

 

خزانه دار

نام: قرنی نام خانوادگی: مصطفی پور

تلفن:          ایمیل:

 


مسئول روابط عمومی

نام: آرش          نام خانوادگی: معروفی

تلفن: 09147913618          ایمیل: arash.marofi.d@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 


 

اعضاء هیأت بوکان

 


رئیس هیأت

نام: هیمن          نام خانوادگی: حسامی

تلفن: 09128786987           ایمیل: himan.2030@yahoo.com

 

 

 

 

 


نائب رئیس

نام: شیرین          نام خانوادگی: محمد امینی

تلفن: 09396416040          ایمیل: shirin.mohamadamini@yahoo.com

 

 

 

 

 


دبیر هیأت

نام: محمد          نام خانوادگی: عبدالله زاده بوکانی

تلفن: 09143800670 ایمیل: ab_kamran@yahoo.com

 

 

 

 

 


مسئول روابط عمومی

نام: پویا          نام خانوادگی: عبدالله زاده بوکانی

تلفن:09147115771 ایمیل: ab_pouya@yahoo.com

]]>
mr.s4rk1s@yahoo.com (Administrator) مديريت هيأتهاي شهرستان ها Mon, 18 Feb 2013 12:58:04 +0000
پیامک صوتی