بازیکنان شاخص ردههای مختلف سنی هیات تنیس استان آذربایجان غربی http://urmiatennis.com/index.php?option=com_content&view=category&id=45&layout=blog&Itemid=75 Wed, 16 Jan 2019 06:15:18 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management fa-ir اسامي تيمهاي رده هاي مختلف سني http://urmiatennis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=66:1391-12-13-18-15-04&catid=45:bazikonan&Itemid=75 http://urmiatennis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=66:1391-12-13-18-15-04&catid=45:bazikonan&Itemid=75 الف)تیم نوجوانان قهرمان کشور در سال 1391 و قهرمان لیگ برتر باشگاههای کشور در سال 1391

1- آرمان جلیلی

 

 

 

 

 

 

2- صابر دباغ شهیر

 

 

 

 

 

 

 

 

3- سهیل جبلی

 

 

 

 

 

 

 

 

4- اتابک سردار شهید

 

 

 

 

 

 

5- کیا کهنمویی

 

 

 

 

 

 

6- امیر کیا جلیلی

 

 

 

 

 

 

ب)تیم جوانان شرکت کننده در مسابقاب کشوری سال 1391

1- آرین افشار

 

 

 

 

 

 

 

2- حسین نجاتی

 

 

 

 

 

 

3- صابر دباغ شهیر

 

 

 

 

 

 

4- آرمان جلیلی

 

 

 

 

 

 

ج)تیم آکادمی تنیس ارومیه - قهرمان دسته یک باشگاههای کشور در سال 1391

1- مدونا نجاریان

 

 

 

 

 

 

2- سروین علی میرزالو

3- پگاه کنعانی

4- نیلوفر زینال پور

د)تیم پردازشگران الکترونیک ارومیه قهرمان لیگ برتر و جام حذفی باشگاههای کشور در سال 1391

1- مریم مظاهری

2- یاسمن سعادت

3- مدونا نجاریان

4- سحر نجفی

ه)تیم 12 سال دختران قهرمان کشور در سال 1391

1- شهرزاد بانی سعید

 

 

 

 

 

 

2- لاچین افشین

 

 

 

 

 

 

3- نیلوفر زینال پور

و)تیم بزرگسالان جهت مسابقات در سال 1392

1- هوتن رضایی

 

 

2- سارکیس نجاریان

 

 

 

 

 

 

3- مهیار شکاری

 

 

 

 

 

 

 

4- گغارد نجاریان

 

 

 

 

 

 

5- آرمان جلیلی

 

 

 

 

 

 

خ) تیم نونهالان جهت مسابقات سال 1392

1- امیر کیا جلیلی

 

 

 

 

 

 

2- امید اصغری

3- محمد بابائی

4- کیا خیری

آشنائی با قهرمانان عضو تیمهای ملی هیأت استان

1- آرمان جلیلی

 

 

 

 

 

 

2- مدونا نجاریان

 

 

 

 

 

 

3- اتابک سردار شهید

 

 

 

 

 

 

 

 

4- آرزو یولقونی

 

 

5- سروین علی میرزالو

 

 

6- کیا کهنمویی

 

 

 

 

 

 

7- لاچین افشین

 

 

 

 

 

 

8- شهرزاد بانی سعید

 

 

 

 

 

 

9- صابر دباع شهیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]]>
mr.s4rk1s@yahoo.com (Administrator) بازیکنان شاخص ردههای مختلف سنی Sun, 03 Mar 2013 18:14:44 +0000
پیامک صوتی